Sangerne

Grete Mørch

alt


Startet gruppa i 1999. Musikalsk leder som også arrangerer mange av sangene. Bor i Ski, utdannet sivilingeniør og jobber som virksomhetsleder for "I jobb" i Kirkens Bymisjon.

Turi Rødset Theimann

alt


Har vært med siden 1999. Er administrativ leder i gruppa og kontaktperson ved oppdrag. Oppvokst og bosatt i Ski, utdannet lærer. Jobber sområdgiver i Fellessystemer og kunnskapssenter i Nordre Follo kommune.

Siw Bakke Jørstad

sopran


Ble med høsten 2012. Opprinnelig fra Ski, nå bosatt i Ytre Enebakk. Bred sangerfaring fra kor, i gruppe og som solist.

Eksamen i Voice Performance fra Associated Board of Royal Schools of Music.

Tone Jenny Næss

mezzosopran


Ble med i 2009. Er oppvokst og bosatt i Ski, utdannet lærer og jobber i barneskolen. Har studert ved Complete Vocal Institute (CVI) i København.


Kris Nelvik

alt


Ble med høsten 2012. Oppvokst og bosatt i Oslo, jobber som IT-rådgiver i Røde Kors. Bred korerfaring fra bl.a Oslo Filharmoniske kor og The Real Choir. Har studert ved Complete Vocal Institute i København.